Freepictures
Image default
Computers / Internet / Searching

Developer nodig?

Heb jij een bedrijf en wil je daar graag een frisse nieuwe blik op krijgen op het gebied van IT? Dan kan je denken om studenten in te huren die verschillende facetten van development voor je kunnen oppakken. Zo heb je studenten die je kunnen helpen met SQL-ontwikkelen. Anderen studenten kunnen weer een PHP- voor je ontwikkelen en zo zijn er nog een aantal andere dingen die ze voor je kunnen doen.

SQL Wat is SQL? SQL staat voor structured query language. Je gebruikt SQL om te communiceren met een database. SQL is de standaard taal voor het communiceren met een database. SQL- statements worden gebruikt om verschillende taken uit te voeren zoals het bijwerken, ophalen of verwijderen van gegevens in een database. SQL heeft altijd dezelfde functie en dat is: interactie met gegevens uit de database.
Wat doet een SQL developer precies? Elke developer heeft wel enige basiskennis van SQL, omdat SQL terugkomt in vrijwel alle systemen die met een database communiceren. SQL-experts hebben de verantwoordelijkheid om zulke databases te ontwerpen en onderhouden. De experts houden zich bezig met de opslag, organisatie en de beveiliging van informatie in relationele database systemen. De developers testen, debuggen, lossen problemen met de databases op en voegen informatie van ouderen naar nieuwere systemen samen.

PHP
PHP is een veelgebruikte open source server-side scriptingtaal die geschikt is voor web ontwikkeling en direct in HTML kan worden gebruikt. Het onderscheidende vermogen van PHP is dat de code op de server wordt uitgevoerd, waarna HTML wordt gegenereerd die vervolgens naar de cliënt wordt gestuurd. De code kan makkelijk verbogen worden gehouden voor de cliënt, omdat hij bij ontvangst van de resultaten niet weet wat de onderliggende code is. Wat doet een php programmeur precies? Een PHP ontwikkelaar regelt het beheer van back-end diensten en is ook verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens tussen de server en gebruiker. Je kan je bedrijf een frisse blik geven door te kijken wat deze ontwikkelaars eventueel voor je kunnen doen.

http://www.kojac.nl/