Freepictures
Image default
Rechten

Voorbeelden van smartengeld bij letselschade

Indien u het slachtoffer bent van een levensveranderend ongeval dat althans gedeeltelijk aan iemand anders te wijten was, of indien u letsel oploopt ten gevolge van medische nalatigheid, bepaalt de wet in Nederland reeds lang dat u financieel schadeloos kunt worden gesteld.

De wet bepaalt verder dat de schadevergoeding die u ontvangt alleen een compensatie mag zijn, er mag geen financiële meevaller zijn, noch een extra bedrag om de overtreder te straffen. Lees hier alles over smartengeld voorbeelden bij letselschade.

Soorten schadevergoeding die u kunt ontvangen in een letselschadezaak

Er zijn twee algemene soorten schadevergoeding – ook wel smartengeld genoemd – die bij een letselschadezaak worden toegekend: schadevergoeding als compensatie en schadevergoeding als straf. Compenserende schadevergoedingen worden toegekend om u te compenseren voor uw verwondingen. Schadevergoedingen met een punitief karakter worden toegekend als straf voor de nalatige partij en worden zelden toegekend in letselschadezaken. Soorten schadevergoeding waar u recht op kunt hebben zijn onder andere:

Medische kosten

Vergoeding van medische kosten zal een onderdeel zijn van de meeste letselschadeclaims. Dit omvat doktersbezoeken, operaties, fysiotherapie, geneesmiddelen, hulpmiddelen, noodzakelijke aanpassingen aan uw woning, en reiskosten indien nodig om medische zorg te verkrijgen. U zult moeten wachten tot u uw maximale medische herstel van uw verwondingen hebt bereikt of een definitieve prognose van uw arts hebt ontvangen, zodat u alle toekomstige medische kosten die u zult moeten maken in uw schikkingsvoorstel kunt opnemen.

Verloren loon

U hebt recht op uw vroegere en toekomstige loon voor de tijd dat u niet aan het werk bent om van uw verwondingen te herstellen. U dient ook compensatie te vragen voor alle verloren ziekte- en vakantietijd, promoties, commissies, bonussen en andere voordelen van uw baan die u als gevolg van uw verwondingen bent misgelopen. Als u van loopbaan moet veranderen, in de toekomst loonverlies lijdt, of blijvend invalide bent, kan het nodig zijn een economisch deskundige in de arm te nemen om de waarde van uw verloren loon en verdiencapaciteit te berekenen.

Materiële schade

Als uw voertuig, elektronische apparatuur of andere eigendommen beschadigd zijn geraakt bij uw ongeval, hebt u mogelijk recht op vergoeding van de reparatiekosten of de reële marktwaarde van het eigendom.

Pijn en lijden

Een groot deel van uw schadevergoeding kan worden gebruikt voor de pijn, het lijden en het emotionele trauma dat u heeft opgelopen tijdens het ongeval en als gevolg van uw verwondingen. U zult de hulp van een advocaat nodig hebben om het bedrag dat u zou moeten ontvangen nauwkeurig te bepalen, aangezien dit gebaseerd is op minder tastbare factoren dan andere delen van uw claim.

Onrechtmatige dood

Indien een familielid is overleden ten gevolge van een ongeval, kunt u een vordering wegens onrechtmatige dood instellen tegen de persoon of het bedrijf die zijn of haar dood heeft veroorzaakt. In een onrechtmatige overlijdens vordering kunt u de begrafeniskosten en de medische kosten voor zijn of haar verwondingen voor de dood vergoed krijgen. Ook kunt u recht hebben op schadevergoeding voor het verlies van de financiële steun, kameraadschap en consortium van uw dierbare. Daarnaast kunt u schadevergoeding krijgen voor het verlies van de erfenis die u zou hebben ontvangen als uw familielid een normaal leven had geleid. 

Strafrechtelijke schadevergoeding

Schadevergoedingen met een punitief karakter worden in Virginia alleen toegekend als een slachtoffer van een ongeval kan aantonen dat de nalatige partij met kwaad opzet heeft gehandeld of zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijk en moedwillig wangedrag. Er is een limiet van $350,000 op het bedrag van punitieve schadevergoeding dat kan worden toegekend. Lees hier meer over letselschade bedragen.

http://letselschadebureau.nl