Freepictures
Image default
Aanbiedingen

Erfgoed om trots op te zijn

Iedereen heeft vast wel een object, groot of klein, dat al jaren in de familie zit. Doorgegeven van overgrootvader op grootvader op vader, enzovoorts. Aan dit object wordt vanzelfsprekend meer waarde aan gehecht dan de werkelijke waarde. Je identificeert je ermee en wilt het vervolgens bewaren voor toekomstige generaties. Op dat moment noemt men dit erfgoed. Zo kan het dus heel persoonlijk zijn, maar er kan ook sprake zijn van cultureel erfgoed. Dit is erfgoed waar een bepaald volk waarde aan hecht en wilt bewaren voor de toekomst. Ook in Nederland hebben wij zulk erfgoed en dat niet alleen, 10 van deze erfgoederen zijn zelfs bestempeld als werelderfgoederen.

Als organisatie voor het erfgoed

Ben jij nu zo trots op het cultureel erfgoed, dat je er werk van wilt maken om het erfgoed te beschermen? Dan is het mogelijk om je als groep gelijkgestemden te verenigen en je samen in te zetten voor erfgoed en erfgoedbeoefening. Om jezelf hierbij te helpen kun je erfgoed subsidie aanvragen.

Hoe vraag je erfgoed subsidie aan?

Je vraagt de subsidie aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maar wat stuur je mee? Ten eerste dien je gespecificeerde facturen aan te dienen, daarnaast een gespecificeerde offerte en tot slot een inspectierapport. Let op, het inspectierapport is enkel noodzakelijk bij een subsidieaanvraag hoger dan €70.000.

Het is ook mogelijk dat je de noodzaak van de werkzaamheden dient aan te tonen bij het RCE, denk hierbij aan foto’s van de staat van het monument vóór de werkzaamheden.

https://klement-rentmeesters.nl/subsidie-erfgoed/