Freepictures
Image default
Financieel

Wat is Wft en hoe kom ik aan een Wft Basis certificaat?

Wat is Wft? 

Wft staat voor Wet op het Financieel Toezicht. Deze wet is een initiatief van de Rijksoverheid en is bedacht ter bescherming van de consument. De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. Dit financieel toezicht is van belang, omdat consumenten of bedrijven veel geld toevertrouwen aan een financiële instelling. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit. 

Wil jij zo snel mogelijk in het bezit komen van het Wft Basis certificaat? Lees hier wat je moet doen. 

De wet stelt onder andere dat financiële instellingen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen moeten voldoen, zoals het behalen van een Wft-diploma. Voor ieder vakgebied is er een bijpassend Wft-diploma te behalen. In totaal zijn er negen Wft-diploma’s te behalen. Het diploma toont aan dat je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om de consument van een passend financieel advies te voorzien. 

De functies van het financieel toezicht zijn:

 • waarborgt de stabiliteit van het financiële systeem;

 • zorgt ervoor dat de financiële markten efficiënt werken;

 • beschermt consumenten tegen een faillissement of ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen. 

Taken van de Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank waarborgt de financiële stabiliteit. De bank controleert hoe gezond een financieel bedrijf is en probeert daarmee een faillissement van het bedrijf te voorkomen. 

Taken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt toezicht op de manier waarop financiële instellingen met hun klanten omgaan én de manier waarop partijen met elkaar omgaan op de financiële markten. De AFM probeert het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markt te vergroten. Het doel van de AFM is dat financiële instellingen eerlijk, zorgvuldig en open omgaan met hun klanten. 

Afhankelijk van waar je werkt, dien je over een of meerdere Wft-diploma’s te beschikken. Vraag bij jouw (potentiële) werkgever na welke dit zijn. De Wft-diploma’s die jij kunt behalen, zijn: 

 • Wft Basis 

 • Wft Zorg

 • Wft Consumptief Krediet

 • Wft Schade Particulier

 • Wft Vermogen 

 • Wft Inkomen

 • Wft Schade Zakelijk

 • Wft Hypothecair Krediet

 • Wft Pensioen 

Wat is Wft Basis? 

Het Wft-diploma Basis bestaat uit alle relevante, financiële basiskennis. Met dit diploma beschik je over de juiste kennis om klanten te informeren over financiële diensten en weet je hen door te verwijzen naar de juiste specialist. Daarnaast behandel je vragen van klanten en je legt hen van alles uit over betalen, sparen en verzekeringen.  Ook leer je wat praktische zaken, zoals: hoe je een intakegesprek met een klant voert, hoe je een goed klantprofiel opstelt, of hoe je de klant doorverwijst. Het Wft Basis geeft je geen bevoegdheid om een financieel advies uit te brengen op de klant. Hier heb je een aanvullend Wft-diploma voor nodig. 

Het Wft Basis vormt de basis voor wanneer je binnen de financiële dienstverlening aan de slag wilt. Om deze reden is het ook een verplicht onderdeel bij de Wft beroepskwalificaties. Enkel voor de functie Adviseur Zorg is het Wft Basis diploma niet verplicht. 

Om in het bezit te komen van het Wft-certificaat Basis dien je het Wft-examen Basis te behalen. Om je hier op voor te bereiden, wordt er sterk aangeraden om voorafgaand aan het examen de Wft-opleiding Basis te volgen. De opleiding voorziet in alle nodige kennis en vaardigheden. Daarnaast kun je oefenen met examengerichte vragen. 

Wft Schade Zakelijk

De specialisatie Wft Schade Zakelijk is bedoeld voor mensen die willen werken als financieel adviseur op het gebied van schadeverzekeringen of bij een klantcontactcentrum op dit gebied. 

In de opleiding Wft Schade Zakelijk worden alle onderwerpen en onderdelen behandeld die je op het examen kunt tegenkomen, denk hierbij aan:

 • Het verzekeringswezen;

 • De verzekeringsovereenkomst;

 • Verzekeringsrecht; en

 • Verzekeringsdekkingen.

 

http://financieel.hoffelijk.nl