Freepictures
Image default
Onderwijs

Hoe leraren hun prestaties in de klas kunnen verbeteren

Een docent als coach moet zichzelf voortdurend professioneel verbeteren om op de hoogte te blijven van nieuwste trends, onderwijsbenaderingen en technieken op het gebied van onderwijs. Up-to-date en relevant blijven is natuurlijk de sleutel om op de juiste manier in te spelen op de leerbehoeften van studenten en hen te helpen om alles eruit te halen wat erin zit door middel van didactisch coachen. We gebruiken de term leraren prestaties om de waarneembare resultaten in de klas van deze training en ontwikkeling of het ontbreken ervan te definiëren. Dus, het is de reeks acties, houdingen en gedragingen tot de onderwijsleeromgeving die leidt tot het bereiken van leerdoelen voor studenten. 

De Beste methode 

Het bepalen van de beste methode om de prestaties van een leraar te beoordelen, blijft een veelbesproken onderwerp. Het meten van de effectiviteit van een leraar is een uiterst complexe taak. Het omvat factoren die kunnen variëren afhankelijk van: wie er beoordeeld, hoe de leeromgeving is, hoe de methodes van de leraar zijn en wat de kenmerken en eigenschappen van de leerlingen zijn. Toch zou je dit ook kunnen meten aan de hand van toetsscores, waarnemingen en enquêtes.  

Wat maakt een effectieve leraar? 

Zoals we eerder hebben gezien, kan je aan de toetsresultaten zien of een leraar effectief is of juist niet. Maar welke eigenschappen delen leraren die de gewenste leerdoelen en resultaten bereiken volgens leerlingen? Ten eerste moet een leraar positief zijn. Een positieve houding en enthousiasme ten opzichte van het lesgeven en de studenten zelf is de sleutel om hen betrokken en gefocust te houden. Wees ook geduldig. Leren vereist hard werken laat ze dus weten dat fouten maken in het begin er nou eenmaal bij hoort. Tot slot vinden leerlingen het fijn als een leraar motiveert. Door aan te moedigen inspireer je studenten om meer betrokken en geïnteresseerd te raken. 

Manieren om de prestaties van docenten te verbeteren 

Een betere kennis laat de hoeveelheid informatie zien die een docent geacht wordt aan zijn leerlingen te onderwijzen. Hoewel een leraar een diepgaand begrip van de leerstof moet hebben, komt er meer bij kijken dan kennis vergaren en overdragen aan leerlingen. Daarnaast moet er natuurlijk een goede planning zijn gemaakt. In zo’n lesplan wil je het volgende terug zien; wat studenten moeten leren, hoe het zal worden gedaan, wat de specifieken doelen zijn en hoe je deze beoordeeld. 

https://septemberonderwijs.nl/hoe-word-jij-een-coachende-docent-blog/