Freepictures
Image default
Bedrijven

Deskundige ondersteuning bij stedelijke transformatie

Veel gemeenten hebben jaren geleden besloten om de afdeling stedenbouw of het bureau Bouw- en Woningtoezicht op te doeken. Want er was immers sprake van een verschuiving naar de particuliere markt. Gemeenten zouden zich veel minder gaan bemoeien met de stedenbouw. Maar de tijden zijn veranderd. Stedelijke transformatie is weer een belangrijk onderwerp op de agenda van het college en de gemeenteraad. Het begint vaak al met het verkrijgen van de bouwgrond. Die kan soms flink verkaveld zijn waardoor het een langdurig proces is om alle benodigde vierkante meters in bezit te krijgen. Steeds meer gemeenten roepen daarom bij stedelijke transformatie de hulp in van een extern bureau.

Ondersteuning bij de ontwikkeling van een stuk bouwgrond

Bij stedelijke transformatie komen veel aspecten kijken. Allereerst moet duidelijk worden wat er gebouwd moet gaan worden. Wordt het hoogbouw met appartementen of comfortabele seniorenwoningen of is er juist behoefte aan koopwoningen voor gezinnen? Als dit eenmaal duidelijk is, moet het gebied worden ingericht. Waar wordt gebouwd, waar komen wegen en paden en waar is ruimte voor groen? IMOSS kan uw gemeente hierbij ondersteunen. Er wordt onderzoek gedaan en een plan gepresenteerd. Dit kan door het college aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Maar ook als er sprake is van projectontwikkeling door een investeerder kan er uiteraard behoefte zijn aan ondersteuning.

De juiste aanpak voor een succesvol bouwproject

Als u als projectontwikkelaar of gemeente kiest voor de juiste aanpak dan is de kans een stuk kleiner dat uw bouwproject vertraging oploopt vanwege onvoorziene omstandigheden. De ontwikkeling van een bouwterrein duurt vaak enkele jaren, daar is niet heel veel aan te doen, hoewel nieuwe wetgeving wel moet gaan zorgen voor snellere procedures. Door te kiezen voor ondersteuning door een ervaren stedenbouwkundig bureau zoals IMOSS uit Amersfoort verzekert u zichzelf in ieder geval wel van professionele begeleiding. U kunt direct contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

https://www.imoss.nl/